Κλιματισμός γραφείων στο εργοστάσιο παρασκευής ορών ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.