9 Φεβρουαρίου 2019

The Medical Project

Κλιματισμός – εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Χρησιμοποιήθηκε σύστημα SET FREE HITACHI High Efficiency. Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιλέξαμε αντλία θερμότητας WWK 300 SOL με […]
2 Νοεμβρίου 2017

Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικία

Πρόσφατα ξεκίνησε η κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε νεόδμητη τριώροφη κατοικία στην είσοδο της Νέας Πολιτείας στη Λάρισα. Για τη θέρμανση της κατοικίας έχει επιλεγεί ενδοδαπέδια θέρμανση […]
5 Οκτωβρίου 2017

Κλιματισμός γραφείων στο εργοστάσιο παρασκευής ορών ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.

Μόλις ολοκληρώσαμε την εγκατάσταση κλιματισμού με πολυδιαιρούμενο πολυζωνικό σύστημα κλιματισμού SET FREE της HITACHI στο εργοστάσιο παρασκευής ορών ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. στα Τρίκαλα. Η κατασκευή έγινε σε χρόνο […]
22 Σεπτεμβρίου 2017

Ενδοδαπέδια Θέρμανση – Δροσισμός κατοικίας

Ολοκληρώθηκαν από την εταιρία μας εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού κατοικίας με αντλία θερμότητας σε κατοικία στην Νέα Πολιτεία της Λάρισας.
16 Αυγούστου 2017

Ευρωπαϊκή Οδηγία Ecodesign (ERP)

“Ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή […]