Ύδρευση - Αποχέτευση

  • Διακοσμητικά σιφώνια απορροής, σχάρες απορροής των οίκων Dalllmer, Viega
  • Λιποσυλλέκτες αυτόματοι, λασποσυλλέκτες, ελαιοδιαχωριστές
  • Καλύμματα φρεατίων γαλβανισμένα εν θερμώ, αλουμινίου και ανοξείδωτα
  • Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης, χυτοσιδηρά συστήματα αποχέτευσης

Ενδεικτικοί επώνυμοι οίκοι εργοστασίων που αντιπροσωπεύουμε


Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης - κλιματισμού σε κάθε είδος εφαρμογή με γνώμονα πάντα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομική λειτουργία των συστημάτων που εγκαθιστούμε.

Μας εμπιστεύτηκαν