1. Κλιματισμός οικιών

  • Επίσκεψη, καταγραφή του χώρου που θέλουμε να κλιματίσουμε
  • Μελέτη υπολογισμού ψυκτικών φορτίων του χώρου
  • Σύνταξη προσφοράς με βάση την αποδοτικότερη και συμφέρουσα λύση για τον πελάτη

Κατά την εγκατάσταση: Πραγματοποιούμε μεταφορά των κλιματιστικών και των υλικών στο χώρο του έργου, επίβλεψη των εξουσιοδοτημένων – αδειούχων εγκαταστατών -συνεργείων, βάση της μελέτης εφαρμογής που εκπονήσαμε. Ενεργοποίηση, ρύθμιση και έλεγχος καλής λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων, επίδειξη σε λειτουργία .


Αντιπροσωπεύουμε επώνυμους οίκους εργοστασίων όπως:

HITACHI | MITSUBISHI | Airwell

2. Κλιματισμός επαγγελματικών χώρων

Διαθέτουμε Εσωτερικά μηχανήματα τύπου κασέτας, καναλάτο κρυφό ψευδοροφής οροφής, εμφανές οροφής, δαπέδου, τύπου ντουλάπας, τοίχου

  • Επίσκεψη, καταγραφή του χώρου που θέλουμε να κλιματίσουμε
  • Μελέτη υπολογισμού των ψυκτικών φορτίων του χώρου , μελέτη εγκατάστασης και χωροθέτησης των κλιματιστικών μονάδων, υπολογισμός ψυκτικών σωληνώσεων, διατομές αεραγωγών και στομίων κλιματισμού, ανάλογα με το είδος της κλιματιστικής μονάδας. Σύνταξη προσφοράς με βάση την αποδοτικότερη και συμφέρουσα λύση για τον πελάτη.

Κατά την εγκατάσταση: Πραγματοποιούμε μεταφορά των κλιματιστικών και των υλικών στο χώρο του έργου, επίβλεψη των εξουσιοδοτημένων – αδειούχων εγκαταστατών -συνεργείων, βάση της μελέτης εφαρμογής που εκπονήσαμε. Ενεργοποίηση, ρύθμιση και έλεγχος καλή λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων, επίδειξη σε λειτουργία .


Αντιπροσωπεύουμε επώνυμους οίκους εργοστασίων όπως:

HITACHI | MITSUBISHI | Airwell

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης - κλιματισμού σε κάθε είδος εφαρμογή με γνώμονα πάντα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την οικονομική λειτουργία των συστημάτων που εγκαθιστούμε.

Μας εμπιστεύτηκαν